Automatizovaný včelařský medomet

V rámci spolupráce se včelaři jsme vyvinuli systém pro automatické řízení stáčení medu. Systém výrazně usnadňuje včelaři práci se stáčením medu.

Jedná se o standartní nerezový včelařský medomet, který jsme osadili stejnosměrným motorem s řídící jednotkou. Řídící jednotka obsahuje spínače pro spouštění zařízení, potenciometry pro nastavení rychlosti otáčení a délky doby stáčení medu. Indikační LED diody a display zobrazující aktuální nastavení parametrů.

Jednotka umožňuje stáčení medu ve dvou režimech - automatickém a manuálním. V automatickém režimu stáčení probíhá v pomalé a rychlé fázi. U každé lze libovolně nastavit dobu i rychlost motoru. Manuální režim je užitečný v případech nutnosti dotočení medu, v něm je možné plynule ovládat rychlost otáčení rotoru potenciometrem a stáčet po libovolnou dobu.

Technické parametry

Napájecí napětí 15 - 36 V DC
Proud motoru 0 - 20 A
Režimy automatický, manuální

Fotogalerie

Fotografie | Medomet - 1
Fotografie | Medomet - 2
Fotografie Fotografie